Hogeschool Gent Landschap- en tuinarchitectuur

Onderwijs: Landschaps- en tuinarchitectuur en Landschapsontwikkeling Het onderwijs aan de HoGent wordt gekenmerkt door authenticiteit, onderzoek, internationalisering en ondernemingszin. De studenten ontwikkelen hun talenten in een authentieke leeromgeving: een leeromgeving die gemodelleerd is naar de realiteit, de dynamiek en de uitdagingen van het werkveld. In een zowel professionele als academische onderwijscontext ontwikkelen de studenten sterke onderzoeksattitudes en informatievaardigheden. Door een gegarandeerde internationale ervaring zijn de studenten in staat om een actieve rol op te nemen in de internationaal georiënteerde, snel evoluerende, complexe en diverse samenleving. In elk opleidingsonderdeel trainen de studenten hun ondernemingszin: hun zin voor initiatief, hun sociale en communicatieve vaardigheden, hun doorzettingsvermogen om doelen te realiseren. De bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur wordt georganiseerd in de School of Arts van HoGent. Daarnaast bieden wij ook de unieke opleiding Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling aan. Binnen het kader van de HoGent leidt de School of Arts creatieve jonge mensen op, die een eigen vormen-, klank- of beeldtaal ontwikkelen binnen een persoonlijke muzikale, artistieke of ontwerppraktijk. De praktijk vormt de kern van de opleidingen. In een authentieke leeromgeving leren de studenten door voortdurend werk te creëren en te maken.


Onderzoek en dienstverlening Niet alleen onderwijs behoort tot de kerntaken van HoGent, ook onderzoek en dienstverlening. De Onderzoekseenheid Landschapsarchitectuur is verbonden aan beide opleidingen. Centraal in het onderzoek staan ontwerp, planning en beheer van landschap en groene publieke ruimten, met een focus op het platteland en het peri-urbane gebied. De grote diversiteit aan landschappen, de extreme overlapping tussen platteland en stad en de ermee gepaard gaande multifunctionaliteit maken van Vlaanderen bij uitstek een boeiend laboratorium voor onderzoek en praktijk in landschapsontwerp. Landschapsontwerp reikt handvaten aan om te komen tot gebiedsspecifieke en duurzame oplossingen voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Kennis en inzicht in het landschap en de gevolgen van transformaties ervan, het inzetten van landschap als medium voor integratie en ontwerpend onderzoek als beeldend communicatiemiddel spelen hierbij een fundamentele rol. Ons multidisciplinair onderzoeksteam beschikt over jarenlange ervaring in onderzoeks- en dienstverleningsprojecten met betrekking tot landschapsontwerp.

-----------------------

De opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmus Hogeschool Brussel en Hogeschool Gent, de werkveldvereniging Kubiekeruimte vzw en de beroepsverenging BVTL hebben een gemeenschappelijke ambitie om de samenwerking tussen de opleidingen en werkveld te optimaliseren.

Met vereende krachten willen ze het vakgebied van landschaps- en tuinarchitectuur in Vlaanderen en Brussel versterken. Het doel is om de leefomgeving te optimaliseren, van tuinen over parken en pleinen tot landschappen, met nadruk op esthetiek, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit wordt geconcretiseerd in de opleidingen, navormingen en in het werk- en beroepenveld.

Met de aanwezigheid van deze vier partijen op Vakbeurs Openbare Ruimte willen ze één toegankelijk portaal vormen voor de landschaps- en tuinarchitecten en geïnteresseerden bij het ontwerpen van de buitenruimte. U vindt de partijen op stand 4.04.

Standnummer

4.04

Website

Sectoren

Advies & Beheer


  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."